Pae Herenga Study

Te Ārai Kāhui Kaumātua Advisory Group

www.tearairesearchgroup.org

Te Ārai Kāhui Kaumātua Advisory Group members who have contributed to the Pae Herenga study:

Rawiri Wharemate

Whio Wharemate Hansen

Andy Peters

Donna Kerridge

Arena and Hana Munro (Taupiripiri Trust) 

Walter Thompson

Joe Naden

Devi-Ann Hall

Tina Parata

Aaron Ngawaka

Lexy Ngawaka

Manaaki Poto

Kiripai Kaka

Eliza Smith

© Copyright 2024 Te Ipu Aronui

Website crafted by bocapa. Design by Sasha Maya